Το Ειδικό διαπαιδαγώγησης περιλαμβάνει την μαθησιακή υποστήριξη σε παιδιά με :

  •   ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ( δυσλεξία, δυσαριθμησία)  
  •   δυσορθογραφία, δυσγραφία
  •   νοητική υστέρηση
  •   αναπτυξιακή καθυστέρηση    
  •   διαταραχές λόγου
  •   διάσπαση συγκέντρωσης – προσοχής
  •   ενισχυτική διδασκαλία – προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας
  •   σχολική μελέτη.