Με την εργοθεραπεία βοηθάμε το παιδί ή τον έφηβο :

  •  στην βελτίωση των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής.
  •  στην οργάνωση και συγκέντρωση του παιδιού στις καθημερινές του ανάγκες.
  •  στην βελτίωση της αδρής και λεπτής κινητικότητας.
  •  στην βελτίωση του οπτικοκινητικού συντονισμού – γραφής - ανάγνωσης