Οι μαθησιακές δυσκολίες αφορούν ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών που φοιτούν στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο
Η αγωγή αυτή στοχεύει :

  •  στην κάλυψη βασικών μαθησιακών ελλειμμάτων του παιδιού στην γραφή και στην ανάγνωση.
  •  στην ενημέρωση των δασκάλων σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παιδιού αλλά και την πιθανή ανάγκη προσαρμογών στη διδακτική του προσέγγιση.
  •  στη συνεργασία με το γονέα σε θέματα μελέτης και οργάνωσης χρόνου.