Με την βοήθεια συστημικού οικογενειακού συμβούλου παρέχεται  :

  • Ατομική Συμβουλευτική Γονέων
  • Προετοιμασία ζευγαριού για γάμο
  • Οικογενειακή Συμβουλευτική (οικογένεια σε κρίση - πένθος - ανίατες ασθένειες)
  • Ένδοοικογενειακή βία - ψυχολογική βία (φοβίες, κατάθλιψη, άγχος, παραίτηση)
  • Συμβουλευτική άγαμων - μονογονεϊκών οικογενειών
  • Ψυχολογική Υποστήριξη εγκύων
  • Σεξουαλική Παρενόχληση εργασιακού - οικογενειακού χώρου