Μέθοδοι Εργασίας

  • Φωνολογικό Τέστ
  • Μέθοδος ΤΕΑCH
  • Μέθοδος PECS
  • TestΝοημοσύνης WISC
  • Τεστ αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Τεστ ΑΘΗΝΑ
  • Τεστ σχολικής ετοιμότητας
  • Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Αναπτυξιακά τεστ