Η Διεπιστημονική ομάδα απαρτίζεται απο :

  •  Παιδοψυχίατρο
  •  Παιδοψυχολόγο
  •  Ειδικούς παιδαγωγούς
  •  Λογοθεραπευτές
  •  Εργοθεραπευτές
  •  Κοινωνικό λειτουργό – Σύμβουλο οικογένειας
  •  Σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολοσμού