Mόνο στον ΟΜΟΡΦΟ ΚΟΣΜΟ

Εξ΄αποστάσεως συνεδρίες στον Όμορφο Κόσμο

Ο Όμορφος Κόσμος προσφέρει τις υπηρεσίες του και εξ’ αποστάσεως μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας zoom.

Με καλή διάθεση, σε συνεργασία πάντα με την οικογένεια, με ανοιχτό μυαλό, πάντα καταφέρνουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να συνεχίσουμε να βοηθάμε τα παιδιά αυτή την ιδιαίτερη περίοδο.

Οι συνεδρίες έχουν ήδη ξεκινήσει και από τις πρώτες μέρες εφαρμογής τα παιδιά και οι γονείς έχουν ενθουσιαστεί.

Ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι ένα laptop ή ένας σταθερός υπολογιστής καθώς και μία απλή σύνδεση internet.

Μένουμε σπίτι αλλά δε σταματάμε.

Αρχική

Οι μαθησιακές δυσκολίες επηρεάζουν σημαντικά την σχολική επίδοση ενός παιδιού, ενώ παράλληλα μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη. Για τους λόγους αυτούς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι γονείς να ενημερώνονται διαρκώς και, αν εντοπίσουν πως το παιδί τους έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία, να φροντίζουν ώστε να αντιμετωπίσουν έγκαιρα το φαινόμενο και να του προσφέρουν τη στήριξη που χρειάζεται.

Στον Όμορφο Κόσμο για πάνω από 15 χρόνια, είμαστε αφοσιωμένοι στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών , είτε πρόκειται για δυσλεξία, είτε για δυσαναγνωσία, είτε για δυσαριθμησία. Εδώ, θα έρθετε σε επαφή με ειδικούς οι οποίοι θα σας κατευθύνουν και θα σας συμβουλέψουν.

Τα χαρακτηριστικά των κύριων μαθησιακών δυσκολιών

Το πεδίο των μαθησιακών δυσκολιών είναι ιδιαίτερα ευρύ και ποικιλόμορφο, καθώς μπορεί να περιλαμβάνει αδυναμίες στην ανάγνωση, τη γραφή, την ομιλία, την αριθμητική. Κάθε μαθησιακή δυσκολία έχει τα δικά της συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τους δικούς της μοναδικούς τρόπους αντιμετώπισης. Παρακάτω θα βρείτε τα χαρακτηριστικά της κάθε μίας από τις κύριες μορφές των μαθησιακών δυσκολιών.

Δυσλεξία

Η δυσλεξία είναι η πιο συνηθισμένη και ευρέως γνωστή μορφή μαθησιακής δυσκολίας. Τα άτομα με δυσλεξία παρουσιάζουν δυσκολίες στον γραπτό αλλά και στον προφορικό λόγο καθώς και στην ανάλυση ενός κειμένου ή ακόμα και μιας λέξης. Έτσι τυχόν δυσχέρεια σε δεξιότητες που συσχετίζονται με την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία θα πρέπει να ελέγχονται.

Δυσαριθμησία

Σε αντίθεση με τις δύο παραπάνω μορφές μαθησιακών δυσκολιών που σχετίζονται με το λεξιλόγιο, τη γραφή και την ανάγνωση, η δυσαριθμησία, όπως προδίδει και το όνομά της, σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα πραγματοποίησης αριθμητικών πράξεων. Το παιδί δυσκολεύεται να μάθει και να χρησιμοποιήσει τους αριθμούς και τα αριθμητικά σύμβολα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του να πραγματοποιήσει εύκολα αριθμητικές πράξεις

Τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προβλήματος μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: δυσκολία στην διεξαγωγή αριθμητικών πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση), την δυσκολία εκμάθησης των κανόνων των μαθηματικών και των προτεραιοτήτων των πράξεων, τη δυσκολία διαχωρισμού των βασικών αριθμητικών συμβόλων και την αδυναμία κατανόησης βασικών μαθηματικών εννοιών, όπως «κρατούμενο», «υπόλοιπο» και «διαφορά».

Δυσαναγνωσία

Η δυσαναγνωσία δεν είναι απαραίτητα η φυσιολογική δυσκολία στην ανάγνωση που κάθε παιδί μπορεί να έχει όταν μαθαίνει να διαβάζει, μα έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που το παιδί αδυνατεί να διορθώσει με το πέρασμα του χρόνου. Το διαρκές κόμπιασμα κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, ο λανθασμένος τονισμός των λέξεων, η προσθήκη συλλαβών σε σημεία που δεν υπάρχουν, η αγνόηση σημείων στίξης, η ασυνείδητα λανθασμένη ανάγνωση των λέξεων και η αδυναμία απόδοσης του νοήματος ενός κειμένου προφορικά ή γραπτά είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτά.

Μύθοι και αλήθειες των μαθησιακών δυσκολιών

Είναι σημαντικό οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να είναι ενήμεροι για τα επιστημονικώς αποδεδειγμένα χαρακτηριστικά των επιμέρους μαθησιακών δυσκολιών, ώστε να μπορούν να τις εντοπίσουν, και να αποφεύγουν τους συνήθεις μύθους που έχουν χτιστεί γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Παρά το πλήθος των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί πάνω σε αυτό το πρόβλημα που αφορά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, λίγοι άνθρωποι είναι πραγματικά ενημερωμένοι σε ό,τι αφορά τις μαθησιακές δυσκολίες, γεγονός που συχνά οδηγεί στη λανθασμένη διάγνωση, τη μη διάγνωση και τη λανθασμένη αντιμετώπισή τους.

Πολλοί άνθρωποι διατηρούν τη λανθασμένη πεποίθηση ότι οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια μορφή νοητικής καθυστέρησης και σχετίζονται με τον χαμηλό δείχτη νοημοσύνης. Στην πραγματικότητα, είναι αποδεδειγμένο πως ουδεμία συσχέτιση υπάρχει ανάμεσα στη μαθησιακή αυτή δυσκολία και την ελλιπή νοημοσύνη. Αντιθέτως, πρόκειται για δυσκολία που συνδέεται στενά με τη δημιουργική και πολυδιάστατη σκέψη και δεν επηρεάζει καθόλου την ανάπτυξη νοητικών ικανοτήτων.

Μια ακόμα λανθασμένη αντίληψη είναι πως τα παιδιά με κάποια μαθησιακή δυσκολία αδυνατούν να μάθουν, να πετύχουν υψηλούς βαθμούς και να προοδεύσουν σε εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο. Παρότι τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται πράγματι περισσότερο από τα υπόλοιπα παιδιά να προσαρμοστούν σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και συχνά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τη διεκπεραίωση εργασιών απ’ ό,τι τα υπόλοιπα παιδιά, η σωστή βοήθεια και η κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση και παράκαμψη τυχόν εμποδίων και να βοηθήσουν το παιδί να έχει μια επιτυχημένη εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία σε όποιο πεδίο επιλέξει.

Όμορφος Κόσμος

Στον Όμορφο Κόσμο οι συνεδρίες για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κάθε μαθησιακής δυσκολίας πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους ειδικούς παιδαγωγούς, με κατάλληλες γνώσεις και επιστημονικό υπόβαθρο.

Έχοντας επίγνωση πως κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και με τις δικές του μοναδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, έχουμε μεριμνήσει ώστε το πρόγραμμα να είναι εξατομικευμένο και ειδικά προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες του, στο ρυθμό μάθησής του και στις κλίσεις του.

Στόχος μας είναι η αισθητή βελτίωση των μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού, το χτίσιμο του λόγου του, της γραφής του, της ορθογραφίας του και τον αριθμητικών του δεξιοτήτων, δρώντας πάντα με σεβασμό και ενσυναίσθηση.

Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε στο κέντρο μας, είτε στον δικό σας χώρο, σε περίπτωση που σας είναι δύσκολη η μετακίνηση.